بزنگاه ها در جهان

مجموعه: کتاب ها
قیمت: 46000 تومان
  • بزنگاه ها در جهان - درک چالش های کسب و کار در قرن 21
  • نویسندگان : مائورو اف گیلیه - امیلیو اونتی وروس
  • ترجمه : فرزانه قوجلو
  • چاپ اول 1398
  • قیمت : 46000 تومان
انتشار 1398

Comments